Control Group
Solucions tecnològiques
Control group 35 anys
Control Sistemes Solucions per a oficines arrow
Avís Legal

Condicions generals d'utilització d'aquesta pàgina web, 

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús d'est assetjo web. 

L'ús de la pàgina web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets de l'assetjo web. 

Informació per donar Compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol (Art. 9 i 10)

Titular: SITEMES D'ORGANITZACIÓ, S. A. 
Adreça: POLIGONO Industrial Casa Nova Montsant, 4 08272 Sant Fruitos de Bages (Barcelona) 
Tel/fax: 93 877 03 03 / 93 877 01 21
CIF: A08588170
Registre Mercantil: De Barcelona, Tom 4071, llibre 3412, Secció 2ª, Foli 215, Fulla 42566, Inscripció 1ª.

Política de Propietat Intel·lectual

SISTEMES D`ORGANITZACIO, S.A.. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de www.controlsistemes.com , Amb els límits establerts en la llei, SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet, ni de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en aquestes.

SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut de l'assetjo web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari. 

Està absolutament prohibit, l'ús de la web o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits. 

La pàgina d'Internet de www.controlsistemes.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A. no pot controlar. Per tant, SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a les pàgines de tercers. 

Els textos, imatges, sons, animacions, programari, disseny, codi de font i la resta de continguts inclosos en www.controlsistemes.com són propietat exclusiva de SISTEMES D`ORGANITZACIO, S.A. o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, modificació, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A. 

Enllaços amb altres llocs WEB

SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A. ofereix enllaços amb altres llocs Web que entenem que poden ser d'utilitat per als usuaris. 

En els esmentats enllaços no s'aplica els termes i condicions d'aquesta política de privadesa i confidencialitat per tant la inclusió no implica obligació per part de SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A. d'accedir als productes o serveis que en elles s'anuncien o venen. 

Ús de COOKIES

En nostra pagina WEB utilitzem "cookies" per facilitar l'accés dels nostres usuaris als nostres serveis. Les "cookies" són uns petits fitxers de text introduïts per un lloc web en el disc dur, que agiliten i optimitzen l'ús de la web. Les "cookies" emmagatzemen informació sobre les referències d'un usuari per a un determinat assetjo web. En cap cas les "cookies" emmagatzemen informació referent a dades personals dels usuaris.
L'usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de "cookies" així com per acceptar o rebutjar les "cookies", per ampliar està informació consulti les guies d'ajuda del seu navegador. Les nostres "cookies" no es poden utilitzar per executar programes o transmetre virus a l'equip informàtic de l'usuari. 

Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre)

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (EL 15/1999 de 13 de desembre), s'entén per dades personals "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables".

Les úniques dades personals als quals SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., tindrà accés seran aquells que l'usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l'usuari conegui que per a l'accés d'alguns productes/serveis oferts a través de la web, se li sol·licitaran dades de caràcter personal. Si no facilita els mateixos, no podrà accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts. 

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l'emplenament de formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i tractats en un fitxer, degudament registrat, propietat de SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., amb la finalitat de prestar-li els serveis i informació sol·licitats i per comunicar-li qualsevol informació comercial que SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., crea oportú que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. 

Així mateix, quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l'e-mail d'atenció al client de la pàgina Web, està autoritzant expressament a SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis. 

L'usuari queda informat que les seves dades personals, als quals SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., tingui accés com a conseqüència de les seves operacions, consultes, enviament d'informació i curriculums, s'incorporen al corresponent fitxer de SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., autoritzant a aquest, de forma expressa, al tractament dels quals siguin necessaris per a la seva utilització en relació amb el desenvolvimiento de l'operació o servei convingut que tindran caràcter obligatori. 

Així mateix autoritza expressament a SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., per a l'ús de les seves dades en l'oferta i contractació de productes i serveis, així com per al desenvolupament d'accions comercials, siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals. Aquestes accions comercials podran ser realitzades per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació. 

En compliment de la normativa vigent, SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractats. Així mateix està dotat dels mecanismes precisos al seu abast per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, substraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades. 

SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A. no pretén ni desitja obtenir informació de caràcter personal directament de menors d'edat; no obstant això, no sempre podem determinar l'edat de les persones que accedeixen i utilitzen els nostres llocs Web. En el cas que un menor (definit d'acord amb els criteris establerts en la llei aplicable) ens proporcioni les seves dades sense el consentiment dels seus pares o tutors, instem al pare o tutor al fet que es posi en contacte amb nosaltres i ens sol·liciti que s'elimini aquesta informació i es doni de baixa la subscripció realitzada pel menor d'edat respecte a les futures comunicacions comercials de SISTEMES D`ORGANITZACIO, S.A.

L'usuari té reconeguts per la llei els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte de les seves dades personals, podent exercitar aquests drets per escrit dirigit a SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A. a la polígon Industrial Casa Nova Montsant, 4 08272 Sant Fruitos de Bages (Barcelona),o Tel/fax: 93 8770303 / 938770121 o al correu electrònic control@controlsistemes.com De la mateixa manera pot revocar en qualsevol moment l'autorització que hagués concedit per a l'ús o cessió de les seves dades, sense perjudici del dret que vas agafar a SISTEMES D`ORGANITZACIO, S. A., de resoldre l'operació que es tracti, quan aquestes dades fossin imprescindible per a la bona fi dels mateixos.

DISTRIBUIDORS OFICIALS: